Hoppa till innehåll
Konferens

Hosta hos vuxna

Hosta är kroppens sätt att hålla luftvägarna fria från ämnen som inte hör hemma där, t ex när vi sätter i halsen, har slem i lungorna eller andas in damm eller tobaksrök. Hosta hos vuxna är alltså ingen sjukdom, utan en skyddsmekanism.

Men hosta kan också vara symtom på en underliggande luftvägssjukdom, t ex astma, luftrörskatarr (bronkit), lunginflammation eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Hundar

Slemhosta eller torrhosta?

Torrhosta eller rethosta som början på en förkylning eller influensa är mycket vanligt hos vuxna. Efter några dagar brukar kroppen börja producera mer slem i halsen och då kan den övergå i slemhosta. Ibland fortsätter hostan i flera veckor efter att de andra symtomen gått över på grund av att slemhinnorna fortfarande är irriterade.

Det finns flera sätt att på egen hand lindra långvarig hosta – besvär som varar i över en månad. Men har du mycket hosta på natten kan det vara bra att söka vård.

Slemhosta – symtom och orsaker

Slemhosta kallas även för produktiv hosta eftersom den hjälper kroppen att bli av med slem i luftrören. Den känns igen på en rosslande hosta och trögt slem i form av gula eller bruna klumpar.

Slemhosta beror framför allt på olika typer av virusinfektioner som förkylning, influensa och luftrörskatarr. Dessa kan även ge symtom som snuva, feber och ont i halsen, men man kan också ha hosta utan förkylning. Ofta kommer slemhostan i slutet av infektionen och är som värst på morgonen.

Långvarig slemhosta hos vuxna kan bero på att slemhinnorna i luftvägarna har blivit retade eller överkänsliga. Det kan också finnas en bakomliggande, kronisk sjukdom, som t ex astma, allergi, KOL eller cystisk fibros. I ovanliga fall kan slemhosta hos vuxna bero på tuberkulos.

Slemhosta-hos-vuxna

Sök vård för din hosta

Eftersom hosta hjälper kroppen att skydda luftvägarna och lungorna ska du bara behandla den om du verkligen behöver, t ex vid ont i bröstet, sömnproblem eller om hostan påverkar dig i vardagen.  Slemhosta går oftast över av sig själv utan behandling. Men om den blir långvarig eller hindrar dig från att sova eller fungera i vardagen bör du söka vård.

Hos Min Doktor får du smidig kontakt med läkare för hela familjen. Dygnet runt, var du än är. De hjälper även till om du behöver förnya ditt recept. På Apoteket Hjärtat hittar du receptfria läkemedel mot kortvarig slemhosta för vuxna.

Får du ont i lungorna eller hostar blod, ska du söka vård akut.
Om du får svårt att andas, kontakta genast 112.

Huskur

Vad kan du göra själv för att lindra din slemhosta?

Vid slemhosta är det viktigt att dricka mycket vätska för att bli av med slemmet i luftrören och hjälpa kroppens läkeprocess. Slemhosta kan även förvärras av torr och kall luft, så prova att använda en luftfuktare för att motverka torr luft i hemmet.
Vid nästäppa kan det vara bra med en nässpray eller näsdroppar vid sänggående för att göra det lättare att andas genom näsan och på så vis minska risken för hostattacker på natten. Är du rökare är det första du bör göra för att bli av med hosta och slem i lungorna att sluta röka. Rökning förstör vävnaden i lungorna och kan förutom att den orsakar hosta leda till såväl kronisk bronkit som KOL.

Slemlösande huskurer

Bad och ånga. Hostar du mycket på natten kan det vara skönt att ta ett varmt bad innan du lägger dig. Prova också att hålla huvudet över en bunke med varmt vatten, med en handduk över huvudet. Vattenångan kan hjälpa till att lösa upp slemmet.
Honung. Lite honung på en sked eller i en kopp varmt vatten före sänggåendet upplevs av vissa kunna hjälpa till att dämpa hostan på natten.
Timjan. Sägs vara hostdämpande och slemlösande och har använts länge som huskur vid luftrörsproblem. Vid långvarig slemhosta eller besvärlig natthosta, prova att hacka ner en tesked i en kopp varmt honungsvatten och drick före sänggående.
Löktricket. Slå varmt vatten över en skål med grovhackad lök och ställ den under sängen eller på nattygsbordet när du ska sova – en gammal huskur mot slemhosta som inte har någon vetenskapligt bevisad effekt, men ändå är fortsatt populär.

Torrhosta – symtom och orsaker

Vid torrhosta kliar det i halsen och man hostar utan att det kommer upp något slem. Ett vanligt symtom vid början av en förkylning som ofta övergår i slemhosta efter ett tag, men som också kan pågå i flera veckor. Det här kan bero på att luftrörens slemhinnor behöver längre tid på sig för att återhämta sig eller att förkylningen har övergått i en annan infektion, t ex bihåleinflammation.

Förutom förkylning kan vuxna få rethosta på grund av rökning, astma, lunginflammation, KOL och andra sjukdomar. I ovanliga fall kan vissa läkemedel orsaka hosta.

Torrhosta kan även bero på irriterande ämnen i omgivningen, som damm, starka lukter eller kemikalier och blir ofta värre på vintern, då luftrörens slemhinnor är känsliga mot kall och torr luft.

Honung

Vad kan du göra själv för att lindra din torrhosta?

Drick vatten. Minska torrhet i halsen och dämpa hosta genom att dricka mycket vatten eller annan vätska.
Honung. Drick en kopp honungsvatten eller ta lite honung på en sked innan du lägger dig. Honung är en beprövad huskur som av vissa upplevs lindra hosta.
Nässpray. Skölj näsan med koksaltlösning innan sänggåendet eller prova en receptfri nässpray för att minska nästäppan och rinnsnuva. Torrhet i munnen eller snor om rinner ner i halsen kan trigga hostreflexen på natten.
Höj huvudet. Lindra hostan nattetid genom att höja upp huvudet med en extra kudde om du är täppt i näsan, och öppna ett fönster för att få in frisk luft i sovrummet. Är inomhusluften torr kan det vara värt att investera i en luftfuktare.
Receptfria läkemedel. En del upplever att de blir hjälpta av receptfria, hostdämpande läkemedel som du hittar på Apotek Hjärtat.
Undvik rökning. Är du rökare och lider av torrhosta bör du sluta röka med detsamma. Rökning förstör lungornas flimmerhår och kan förutom hosta leda till en rad sjukdomar, bland annat kronisk bronkit och KOL.

Om du har stora besvär av din torrhosta och inte lyckas lindra den på egen hand bör du fundera på att söka vård.

Andra typer av hosta

Förkylning är den vanligaste anledningen till att vuxna drabbas av hosta, men det är långt ifrån den enda.

Luftrörskatarr eller bronkit

En vanlig inflammation som gör att luftrörens slemhinnor svullnar. Orsakas ofta av RS-virus och kan förutom hosta och andra förkylningssymtom även orsaka astmaliknande besvär och slem i halsen. Går oftast över av sig själv, men kan ibland behöva behandlas.

Lunginflammation

Ger feber, frossa och rethosta och kan kräva sjukhusvård. Orsakas oftast av bakterier som pneumokocker eller mykoplasma. Kan vara svår att skilja från bronkit, då symtomen liknar varandra.

Astma och allergi

Överkänslighet mot pollen, pälsdjur, kvalster och olika födoämnen kan orsaka rethosta hos vuxna. Är du allergisk kan du förutom hosta och andra typiska förkylningssymtom få besvär i ögon, näsa, svalg och luftrör. Brukar ge väsande och pipande andning, andnöd och långvarig hosta när du är förkyld, ofta på natten eller vid fysisk ansträngning.

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)

En störning som gör att magsyra stiger upp i svalget och luftrören. Orsakas irritation och halsbränna med kronisk hosta som ofta blir värre på natten.

Kikhosta

Vuxna som inte är vaccinerade mot kikhosta kan få samma symtom som barn – intensiva hostattacker som ofta slutar med en djup inandning, eller ”kikning”. Kan i vissa fall även drabba vaccinerade vuxna, som oftast får lindrigare symtom, t ex långvarig rethosta.

Tuberkulos

En infektionssjukdom som idag är ovanlig i Sverige, men vanligare på andra håll i världen. Typiska symtom är feber, svettningar och långvarig, blodblandad slemhosta.