Långvarig hosta?

Slemhosta eller torrhosta?

Funkar hostmedicin?

När ska jag söka vård för mitt barns slemhosta?

Långvarig slemhosta hos barn är inte ovanligt och om barnet verkar må bra i övrigt är den förmodligen inget att oroa sig över.

Kontakta barnets vårdcentral om:

 • ditt barn har haft hosta i flera veckor
 • ditt barn har haft feber och hosta i flera dygn
 • barnets hosta förvärras
 • barnet kiknar eller får svårt att andas när det hostar
 • ditt barn inte vill äta och verkar allmänt hängigt
 • du misstänker att ditt barn kan vara smittat av Covid-19

Om situationen är akut, till exempel för att ditt barn har satt något i halsen som det inte kan hosta upp, ska du genast ringa 112.

Medicinsk bedömning online

Behöver du hjälp med bedömning och handläggning av ditt barns hosta kan du söka vård online.

När ska jag söka vård för slemhosta?

Ofta går hosta över av sig själv, utan behandling. Men om du har svåra besvär eller är osäker på vad dina symtom beror på, kan du behöva kontakta vården för att utreda din hosta.

Kontakta din vårdcentral om du:

 • har haft hosta och feber i mer än fyra dygn
 • har svår slemhosta eller hostar upp blod
 • har hostat i mer än fyra veckor och receptfria hostmediciner inte hjälper
 • misstänker att du kan ha smittats av Covid-19
 • har symtom på kikhosta och är gravid eller umgås med små barn
 • får andningsbesvär eller ont i bröstet när du hostar

Medicinsk bedömning online

Behöver du hjälp med bedömning och handläggning av din hosta kan du söka vård online.

Långvarig hosta?

Slemhosta eller torrhosta?

Funkar hostmedicin?

Irriterande hosta?

Hosta drabbar alla med jämna mellanrum och är en av de vanligaste anledningarna till att vi söker vård. Men hosta är egentligen ingen sjukdom, utan ett tecken på att luftrören är irriterade, antingen på grund av en underliggande sjukdom eller för att det finns retande ämnen i omgivningen. För de flesta börjar hostan i samband med en förkylning och ibland kan det kännas som att den inte har något slut. Men ofta går det att få lindring mot besvären.

Få koll på hostan

Är din hosta rosslig, torr eller skrällande? Hostar du upp slem eller färgade klumpar? Hosta kan yttra sig på många olika sätt beroende på vad det är som orsakar den och om det är ett barn eller en vuxen som drabbats. Ibland kan en vanlig huskur eller ett receptfritt preparat räcka för att lindra besvären men vid svårare och långdragen hosta kan du behöva hostmedicin på recept. Här kan du få reda på mer om olika typer av hosta och när det är läge att söka hjälp.