Hoppa till innehåll

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar – Vuxna

Varför hostar man?

Hosta är kroppens sätt att hålla luftvägarna fria från ämnen som inte hör hemma där, t ex när vi sätter i halsen, har slem i lungorna eller andas in damm eller tobaksrök. Hosta hos vuxna är alltså ingen sjukdom, utan en skyddsmekanism.

Men hosta kan också vara symtom på en underliggande luftvägssjukdom, t ex astma, luftrörskatarr (bronkit), lunginflammation eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Finns det olika typer av hosta?

Torrhosta eller slemhosta?
Torrhosta eller rethosta som början på en förkylning eller influensa är mycket vanligt hos vuxna. Efter några dagar brukar kroppen börja producera mer slem i halsen och då kan den övergå i slemhosta. Ibland fortsätter hostan i flera veckor efter att de andra symtomen gått över på grund av att slemhinnorna fortfarande är irriterade.

Det finns flera sätt att på egen hand lindra långvarig hosta – besvär som varar i över en månad. Men har du mycket hosta på natten kan det vara bra att söka vård.

Vad menas med slemhosta?

Slemhosta – symtom och orsaker
Slemhosta beror framför allt på olika typer av virusinfektioner som förkylning, influensa och luftrörskatarr. Dessa kan även ge symtom som snuva, feber och ont i halsen, men man kan också ha hosta utan förkylning. Ofta kommer slemhostan i slutet av infektionen och är som värst på morgonen.

Långvarig slemhosta hos vuxna kan bero på att slemhinnorna i luftvägarna har blivit retade eller överkänsliga. Det kan också finnas en bakomliggande, kronisk sjukdom, som t ex astma, allergi eller KOL. I ovanliga fall kan hosta hos vuxna bero på tuberkulos.

Vad kan jag göra själv för att lindra min slemhosta?

Det kan vara jobbigt att hosta länge, särskilt om du hostar på natten och får svårt att sova. Det finns flera saker du kan göra själv för att lindra hostan vid till exempel en förkylning.

 • Vid slemhosta är det viktigt att dricka mycket vätska vilket gör att slemmet blir mindre segt och det blir lättare att hosta upp. Det hjälper även kroppens läkeprocess. Det är även lenande för svalget att dricka varm dryck. Vid hosta på natten kan det också hjälpa att dricka vatten.
 • Tänk på att slemhosta kan förvärras av torr och kall luft.
 • Vid nästäppa kan det vara bra med en nässpray eller näsdroppar vid sänggående för att göra det lättare att andas genom näsan och på så vis minska risken för hostattacker på natten.
 • Är du rökare är det första du bör göra för att bli av med hosta och slem i lungorna att sluta röka. Rökning förstör vävnaden i lungorna och kan förutom att den orsakar hosta leda till såväl kronisk bronkit som KOL.
 • Hostar du på natten kan det hjälpa att höja sängens huvudända. Bädda med några extra kuddar under huvudet.

Slemlösande huskurer

Bad och ånga.
Hostar du mycket på natten kan det vara skönt att ta ett varmt bad innan du lägger dig. Prova också att hålla huvudet över en bunke med varmt vatten, med en handduk över huvudet. Vattenångan kan upplevas slemlösande.

Honung.
Lite honung på en sked eller i en kopp varmt vatten före sänggåendet upplevs av vissa kunna hjälpa till att dämpa hostan på natten.

Timjan.
Sägs vara hostdämpande och slemlösande och har använts länge som huskur vid luftrörsproblem. Vid långvarig slemhosta eller besvärlig natthosta, prova att hacka ner en tesked i en kopp varmt honungsvatten och drick före sänggående.

Löktricket.
Slå varmt vatten över en skål med grovhackad lök och ställ den under sängen eller på nattygsbordet när du ska sova – en gammal huskur mot slemhosta som inte har någon vetenskapligt bevisad effekt, men ändå är fortsatt populär.

Vilken hostmedicin hjälper mot slemhosta?

Eftersom hosta hjälper kroppen att skydda luftvägarna och lungorna ska du bara behandla den om du verkligen behöver, t ex vid ont i bröstet, sömnproblem eller om hostan påverkar dig i vardagen.

Apotek Hjärtat finns flera receptfria läkemedel mot kortvarig slemhosta hos vuxna. Hjälper inte dessa kan du få lindring av en receptbelagd hostmedicin, som skrivs ut av läkare.

Vad bör jag göra vid långvarig slemhosta?

Långvarig slemhosta hos vuxna kan bero på att slemhinnorna i luftvägarna har blivit retade eller överkänsliga. Det kan också finnas en bakomliggande, kronisk sjukdom, som t ex astma, allergi, KOL eller cystisk fibros. I ovanliga fall hosta hos vuxna bero på tuberkulos.

När ska jag söka vård för hosta som vuxen?

Om hostan pågått under längre tid kan det finnas anledning att ta kontakt med sin vårdcentral. Börja med rådgivning per telefon och om det inte ger med sig behövs eventuellt undersökning på plats. Misstänks astma eller KOL, det vill säga att det skulle kunna vara orsakat av rökning finns anledning att kontakta sjukvården för att fråga om hostan kan ha samband med rökningen. En diagnos kan möjligen bromsa sjukdomen så att den inte försvåras och att problemen blir större längre fram.

Ofta går hostan över av sig själv, utan behandling. Men om du har svåra besvär eller är osäker på vad dina besvär beror på, kan du behöva kontakta vården för att utreda din hosta.

Sök vård om du:

 • Haft hosta och feber i mer än fyra dygn.
 • Haft svår slemhosta eller hostar upp blod.
 • Har hostat i mer än fyra veckor och receptfria hostmediciner inte hjälper.
 • Misstänker att du kan smittats av Covid-19.
 • Har symptom på kikhosta och är gravid eller umgås med små barn.
 • Får andningsbesvär eller ont i bröstet när du hostar.

ska man ringa nu

Vanliga frågor och svar – Barn

Varför hostar man?

Hosta är ett vanligt symtom som uppstår vid många olika sjukdomstillstånd. Det är kroppens naturliga skyddsreflex för att hålla luftvägarna fria om det är något som irriterar i slemhinnorna. Nerverna i slemhinnorna skickar signaler till hjärnan som i sin tur talar om för musklerna i magen och bröstkorgen att hosta. Genom hostan skyddas de nedre luftvägarna.

Ofta beror hostan på en förkylning eller någon annan luftvägsinfektion. Förkylning är den vanligaste infektionssjukdommen som drabbar vuxna i genomsnitt 1-2 gånger per år medan barn drabbas minst dubbelt så ofta. Hostan försvinner vanligtvis av sig själv men i vissa fall kan hostan vara besvärlig och kräva behandling. Det finns flera orsaker till hosta hos barn.

Finns olika typer av hosta hos barn?

Hosta delas upp i torrhosta (rethosta) och slemhosta. Vid tillfälliga luftvägsinfektioner eller förkylningar är det vanligt att du har en kombination av både torr- och slemhosta. Ofta yttrar sig hostan som torrhosta i början av sjukdomsförloppet och går sedan över i slemhosta innan infektionen läker ut. Hostar barnet så att det kiknar kan det vara kikhosta. Och låter hostan hård och skällande och barnet har svårt att andas kan orsaken vara krupp.

Torrhosta

Torrhosta eller rethosta är väldigt vanligt hos barn. Vid torrhosta kommer det inte upp något slem utan den är torr och hackig. Det finns mycket som kan orsaka torrhosta hos barn; irritation på grund av förkylning, allergiska reaktioner, damm i miljön etc. Förkylning är en vanlig orsak till torrhosta och det är inte ovanligt att ett barn kan få upp mot åtta förkylningar på ett år. Torrhosta kan också hålla i sig länge efter en infektion i luftvägarna.

Slemhosta

Vid slemhosta hostar barnet upp slem som behöver transporteras bort från luftvägar och lungor. Desto yngre barn, desto besvärligare kan slemhostan bli. Slemmet stänger igen delar av luftvägarna och gör det besvärligt för barnet som kan få svårt att sova, inte vill äta och blir trött.

Slemhosta hos barn kan uppstå av flera olika orsaker som exempelvis förkylning, luftrörskatarr, lunginflammation och om ett barn är smittat av RS-virus. Lättare hosta kan behandlas hemma, medan mer uttalade besvär kan kräva läkarvård. Hostans intensitet, svårighet och påverkan på barnet är det som avgör om barnet behöver bli undersökt oavsett ålder. Mindre barn har mindre marginaler och snabbare blir påverkade

Krupp eller falsk krupp hos barn

Krupphosta, som egentligen heter falsk krupp förekommer ibland hos barn i samband med förkylningar och virusinfektioner. Krupp börjar ofta med en förkylning där slemhinnan i de övre luftrören svullnar. Därefter är det vanligt med en kraftig, skällande hosta, heshet och ansträngd väsande andning. Ofta förvärras besvären under natten då barnet ligger ner.

Kan man hosta vid astma?

Astma beror oftast på inflammation i luftvägarna vilket påverkar andningen. Det finns olika typer av astma hos barn. Vanligen delas astma upp i två olika kategorier; allergisk astma och icke-allergisk astma.

Allergisk astma

Torrhosta eller rethosta är väldigt vanligt hos barn. Vid torrhosta kommer det inte upp något slem utan den är torr och hackig. Det finns mycket som kan orsaka torrhosta hos barn; irritation på grund av förkylning, allergiska reaktioner, damm i miljön etc. Förkylning är en vanlig orsak till torrhosta och det är inte ovanligt att ett barn kan få upp mot åtta förkylningar på ett år. Torrhosta kan också hålla i sig länge efter en infektion i luftvägarna.

Icke-allergisk

Icke-allergisk astma är ett samlingsnamn för flera olika astmatyper. Hos barn är fökylningsastma vanligast. Orsaken till att vissa barn utvecklar förkylningsastma är inte helt klarlagd men det finns skillnader mellan barns- och vuxnas luftvägar vilket ökar risk för astmabesvär hos barn. Luftvägarna är såväl mjukare och mindre än vuxnas vilket gör att de trånga luftvägarna snabbt minskar med svullnad och slem i luftvägarna. Förkylningsastma kan börja redan under barnets första år, men brukar gå över av sig själv innan skolåldern.

Rådgör alltid med läkare om du känner dig osäker på om ditt barn behöver vård eller ej.

Vad ska jag tänka på vid hosta hos barn yngre än 6 år?

Hosta hos små barn under tre månader

Är barnet under tre månader och har hosta och feber ska hen remitteras till barnakuten.

Hosta hos äldre barn (över 6 år)

Vanliga orsaker till hosta hos barn under 6 år är övre luftvägsinfektion, bronkit, pneumoni och astma. Mindre vanliga orsaker till hosta hos barn under 6 år är struplocksinformation (epiglottit) eller kikhosta. Båda är ovanliga i Sverige pga vaccination.

Hur länge brukar barn hosta?

Hur länge barn brukar hosta är väldigt svårt att svara på eftersom hostan kan bero på många olika faktorer. Har ditt barn hostat mer än fyra veckor bör du kontakta vårdgivare. Börja med rådgivning per telefon, exempelvis 1177 eller Min Doktor som ger rådgivning dygnet runt. De har läkare som tar ställning till om ytterligare vård behövs.

Hur länge ska mitt barn stanna hemma om barnet hostar?

Barn som är sjuka ska stanna hemma för att inte smitta andra barn. De kan gå tillbaka till förskolan, skolan eller andra aktiviteter när de är tillräckligt pigga för att orka med vardagen som vanligt. Det gäller även för barn som har kvar till exempel lite snuva eller lätt hosta. Efter exempelvis en förkylning kan barn som blir aktiva få mer hosta utan att det betyder att de blivit sjuka igen. Barn som haft feber bör stanna hemma ett dygn efter att febern har gått ner för att se att febern inte kommer tillbaka.

Vad kan jag göra för att lindra barnets hosta?

Som förälder vill man göra allt för att lindra sitt barns hosta. Här är några saker du kan prova:

 • Vid läggdags kan det hjälpa att komma upp lite i sängen, prova att låta barnet sova på en extra kudde.
 • Vatten är viktigt eftersom det löser upp slemmet. Låt också barnet dricka varma drycker, eftersom värme är bra för svalget.
 • Ta upp barnet och låt hen mysa i famnen när en hostattack kommer. Närhet lugnar! Dessutom kan eventuell svullnad i luftvägarna lindras när barnet sitter upp.
 • Du kan också ge hostmedicin, men inte om barnet är 2 år eller yngre såvida inte en läkare har föreskrivit det.
 • Prova att ha svalt sovrummet, gärna ett fönster på glänt. Speciellt när det rör sig om krupp kan det vara en god idé.

Viktigt! Ge aldrig varm dryck med honung till barn under 1 år. Det kan i sällsynta fall finnas sporer från en viss typ av bakterier i honungen, som kan orsaka en mycket allvarlig sjukdom hos barnet.

Hostmedicin hjälper det?

På exempelvis Apotek Hjärtat finns receptfria hostdämpande,- och slemlösande läkemedel att köpa på apoteket. Ge inte hostmedicin till barn under två år eller till barn som har astma utan först ha frågat läkare om råd. Om du provat receptfria hostmediciner och inte fått hjälp rekommenderar vi att du kontaktar sjukvården. Börja med att kontakta sjukvården via telefon de guidar dig vidare om ditt barn behöver ytterligare hjälp.

Hur vet jag om hostan är farlig?

Hosta i sig är inte farligt eftersom hostan är en skyddsreflex. När något irriterar i luftrören går en signal till hjärnan som i sin tur signalerar till de muskler som bidrar till att du kan hostar. Både muskler i bukvägg och mellangärde drar ihop sig kraftigt vid hostan så att det blir en luftstöt från lungorna upp genom luftstrupen.

Vanligast är att ditt barn hostar pga en förkylning, detta brukar gå över av sig själv. Om ditt barn haft långvarig hosta kan det vara ett tecken på sjukdom. Är du orolig rekommenderar vi dig att börja med att kontakta sjukvården via telefon för att få en första rekommendation.

När ska jag som förälder söka vård för mitt barns hosta?

Du bör söka akut vård för barnets hosta:

 • Vid allmänpåverkan som trötthet, slöhet och där man inte längre orkar hosta eller barn som inte orkar leka eller äta.
 • Om ditt barn får svårt att andas eller hög feber eller är orkeslöst, bör du låta barnet genomgå en fysisk undersökning på en akutmottagning eller vårdcentral.
 • Om ditt barn har tungt att andas och det väser vid inandning.
 • Om ditt barn är under tolv månader och har kikningar i samband med hosta.

Du bör söka vård för barnets hosta:

 • Du ska söka vård om du misstänker att hostan skulle kunna vara astma.
 • Ditt barn har hostat under en längre tid och du inte har någon bra förklaring till det.
 • Barn som har eller haft feber och hög feber under mer än 3-4 dagar. Skulle kunna vara lunginflammation.
 • Vid pipande andning.
 • Spädbarn som har hosta.