Varför hostar vi?

Hosta är kroppens sätt att hålla luftvägarna fria fån partiklar och ämnen som inte hör hemma där, till exempel när vi sätter i halsen, har slem i lungorna eller andas in damm eller tobaksrök. Hosta hos vuxna är alltså ingen sjukdom, utan en nödvändig skyddsmekanism. Hosta kan också vara symtom på en underliggande sjukdom som påverkar luftvägarna, till exempel astma, luftrörskatarr (bronkit), lunginflammation eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Beroende på vad som orsakar hostan och hur den yttrar sig brukar man dela in hosta i slemhosta och torrhosta.

Hosta och förkylning

Det är väldigt vanligt att hosta börjar som rethosta eller torrhosta i samband med en förkylning eller influensa. Efter några dagar brukar kroppen börja producera mer slem i halsen och då kan hostan övergå i slemhosta. Det kan vara svårt att bli av med hosta och ibland kan den fortsätta i flera veckor efter att de andra förkylningssymtomen gått över. Det beror på att hostan är en del av kroppens försvar och att slemhinnorna fortfarande är irriterade. Det finns flera sätt att lindra hosta på egen hand men om du har långvarig hosta (besvär som varar i över en månad) eller du har mycket hosta på natten kan det vara bra att kontakta vården för att utreda hostan och se om den går att behandla.

Dras du med långvarig eller besvärlig hosta?

Slemhosta

Symtom & orsak

Slemhosta kallas också för produktiv hosta eftersom den hjälper kroppen att bli av med segt slem i luftrören. Den känns igen genom att det rosslar i halsen när du hostar och att det kommer upp trögt slem som ibland är färgat, till exempel i form av gula klumpar eller bruna klumpar.

Slemhosta kan bero på många olika saker men framförallt olika typer av virusinfektioner, som förkylning, influensa och luftrörskatarr. Förutom hosta brukar virusinfektioner ge symtom som snuva, feber och ont i halsen, men det är även möjligt att ha hosta utan förkylning. Ofta kommer slemhostan i slutet av infektionen och det är vanligt att den är som värst på morgonen. Hostan har en viktig rengörande effekt på lungorna eftersom slemmet för med sig orenheter som skulle skada lungorna om det låg kvar.

Långvarig slemhosta kan bero på att slemhinnorna i luftvägarna har blivit retade eller överkänsliga. Den kan även bero på att det är en kronisk sjukdom som ligger bakom, till exempel astma, allergi, KOL eller cystisk fibros. I ovanliga fall kan slemhosta hos vuxna bero på tuberkulos.

Bli av med slemhosta

Det här kan du göra själv

Det första du bör göra för att bli av med hosta och slem i lungorna är att sluta röka. Rökning förstör vävnaden i lungorna och kan förutom att den orsakar hosta leda till såväl kronisk bronkit som KOL. Vid slemhosta är det även viktigt att dricka mycket vätska. Vatten är slemlösande och kan göra det lättare att bli av med segt slem i luftrören, vilket i sin tur hjälper kroppens läkeprocess. Du kan också pröva att använda en luftfuktare för att motverka torr luft i hemmet. Slemhosta kan nämligen förvärras av torr och kall luft, vilket framförallt är ett problem under vinterhalvåret. Vid nästäppa kan det vara bra att pröva en nässpray eller näsdroppar när du går och lägger dig för att göra det lättare att andas genom näsan och på så vis minska risken för hostattacker på natten.

Hostmedicin

Eftersom hosta i grunden är något bra ska du bara behandla den om du verkligen behöver, till exempel om du hostar så mycket att du får ont i bröstet eller inte kan sova på natten. På apoteket finns flera olika receptfria läkemedel mot kortvarig slemhosta men om den inte hjälper kanske du behöver en starkare slemlösande hostmedicin som skrivs ut av läkare. Dubbelverkande receptbelagd hostmedicin är både slemlösande och luftrörsvidgande genom att den minskar svullnaden i luftrörens slemhinnor.

När ska jag söka vård för slemhosta?

Slemhosta går ofta över av sig själv utan behandling. Om du däremot dras med slemhosta under lång tid eller om hostan hindrar dig från att sova eller fungera i vardagen, bör du söka vård.

Smidig kontakt med läkare för hela familjen. Dygnet runt, var du än är.

Sök vård direkt online

Om du behöver träffa din vårdcentral fysiskt kan du hitta din närmsta vårdcentral via 1177.

Om du i samband med slemhostan får ont i lungorna eller hostar blod, ska du söka vård akut. Om du får svårt att andas, kontakta genast 112.

Slemlösande huskur

Vid långvarig slemhosta eller mycket tjockt slem i halsen kan det vara värt att testa en slemlösande huskur.

Här är några populära tips:

Honung. Att ta lite honung på en sked innan sänggåendet är en vanlig slemlösande huskur som kan hjälpa till att lena halsen och dämpa hostan på natten – det finns det vetenskapligt stöd för. Du kan också pröva att ta lite honung i en kopp varmt vatten och blanda i lite citron för att stimulera immunförsvaret.

Timjan. Precis som honung anses timjan vara hostdämpande och slemlösande. Örten har använts länge som huskur vid luftrörsproblem som slemhosta, bronkit och andra typer av hosta, ibland i kombination med andra växter. Pröva att hacka ner en tesked timjan i en kopp varmt honungsvatten om du har långvarig slemhosta eller besvärlig hosta på natten.

Löktricket. Lök är en gammal huskur mot slemhosta som inte har någon bevisad effekt men ändå har blivit populär. Om du vill testa kan du slå varmt vatten över en skål med grovhackad lök och ställa den under sängen eller på nattygsbordet när du ska lägga dig.

Bad/ånga. Om du hostar mycket på natten kan det vara skönt att ta ett varmt bad innan du lägger dig. En del upplever också att det hjälper att hålla huvudet över en bunke med varmt vatten och sätta en handduk över.

Torrhosta eller rethosta

Symtom & orsak

Torrhosta eller rethosta är ett vanligt symtom vid förkylning och känns igen genom att det kittlar och kliar i halsen och att man hostar utan att det kommer upp något slem. Ofta yttrar sig hostan som torrhosta i början av förkylningen, för att sedan övergå i slemhosta efter några dagar. Ibland kan torrhostan bli långvarig och pågå i flera veckor, vilket kan bero på att luftrörens slemhinnor behöver längre tid på sig för att återhämta sig eller att förkylningen har övergått i en annan infektion, till exempel bihåleinflammation.

Förutom förkylning kan vuxna få rethosta på grund av rökning, astma, lunginflammation, KOL och andra sjukdomar. I ovanliga fall kan vissa läkemedel leda till hosta. Torrhosta kan även bero på irriterande ämnen i omgivningen, som damm, starka lukter eller kemikalier och blir ofta värre på vintern. Det beror på att luftrörens slemhinnor är känsliga mot kall och torr luft.

Lindra torrhosta

Testa de här tipsen för att lindra din torrhosta:

  • Sluta röka. Om du är rökare och lider av torrhosta bör du sluta röka med detsamma. Rökning förstör lungornas flimmerhår och kan förutom hosta leda till en rad sjukdomar, bland annat kronisk bronkit och KOL.
  • Drick mycket vätska. Du kan minska torrheten i halsen och dämpa hostan genom att dricka mycket vatten eller annan vätska.
  • Honung. Drick en kopp honungsvatten eller ta lite honung på en sked innan du lägger dig. Honung är en beprövad huskur som verkar lindra många typer av hosta.
  • Lindra nästäppa och rinnsnuva. Om du har nästäppa eller rinnsnuva kan hostreflexen triggas på natten av att du blir torr i munnen eller att snor rinner ner i halsen på natten. Skölj därför gärna näsan med lite koksaltlösning innan sänggåendet eller pröva en receptfri nässpray för att minska nästäppan.
  • Förbättra sovrumsmiljön. Hosta på natten kan störa nattsömnen och leda till besvärande trötthet. Du kan lindra hostan nattetid genom att höja upp huvudet med en extra kudde om du är täppt i näsan och öppna ett fönster för att få in frisk luft i sovrummet. Om inomhusluften är torr kan det också vara värt att investera i en luftfuktare.
  • Pröva hostmedicin. En del upplever att de blir hjälpta av receptfria hostdämpande mediciner från apoteket.

Om du har stora besvär av din torrhosta och inte lyckas lindra den på egen hand kan det vara bra att kontakta vården.

Andra sorters hosta

Förkylning är den vanligaste anledningen till att vuxna drabbas av hosta men det är långt ifrån den enda. Här är några andra orsaker till att vi hostar:

Luftrörskatarr/bronkit. Luftrörskatarr kallas också för bronkit och är en vanlig inflammation som gör att luftrörens slemhinnor svullnar upp. Inflammationen orsakas ofta av RS-virus och kan förutom hosta och andra förkylningssymtom även orsaka astmaliknande besvär och slem i halsen. Bronkit går oftast över av sig själv men kan ibland behöva behandlas.

Lunginflammation. Lunginflammation brukar orsakas av bakterier som pneumokocker eller mykoplasma och är en vanlig infektion som kan kräva sjukhusvård. Infektionen brukar ge feber, frossa och irriterande rethosta. Det kan vara svårt att skilja på lunginflammation och bronkit, eftersom symtomen ofta är snarlika.

Astma och allergi. Astma och allergi mot pollen, pälsdjur, kvalster och olika födoämnen kan orsaka rethosta hos vuxna. Om du är allergisk kan du förutom hosta och andra typiska förkylningssymtom få besvär i ögon, näsa, svalg och luftrör. Astma brukar ge väsande och pipande andning, andnöd och långvarig hosta när du är förkyld, ofta på natten eller när du anstränger dig fysiskt.

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD). Refluxsjukdomen GERD är en funktionssstörning som gör att magsyra kan hamna i svalget och luftrören och kan orsaka halsbränna och kronisk hosta. Ofta blir hostan värre på natten.

Kikhosta. Vuxna som inte är vaccinerade mot kikhosta kan få samma symtom som barn, det vill säga intensiva hostattacker som ofta slutar med en djup inandning, eller ”kikning”. Kikhosta kan i vissa fall även drabba vuxna som är vaccinerade men i regel får vuxna lindrigare symtom än barn, som långvarig rethosta.

Tuberkulos. Tuberkulos är en infektionssjukdom som numera är ovanlig i Sverige men som är desto vanligare på andra håll i världen. Feber, svettningar och långvarig hosta som ofta är slemmig och ibland blodblandad är typiska symtom på tuberkulos.