Hoppa till innehåll
Thumnails-svar

Dina svar indikerar följande:

Torrhosta eller rethosta är vanligt vid förkylning – det kittlar och kliar i halsen och man hostar utan att det kommer upp något slem. Ofta yttrar sig hostan som torrhosta i början av förkylningen, för att sedan övergå i slemhosta efter några dagar.

Torrhosta som pågår under längre tid eller hindrar dig från att sova eller fungera i vardagen bör undersökas av vårdpersonal.

Om du i samband med hostan får ont i lungorna eller hostar blod, ska du söka vård akut. Om du får svårt att andas, kontakta genast 112.